VESKOM s.r.o.


Název zakázky: Subdodávky montáží strojů a potrubních rozvodů chlazení tlakového vzduchu.
Místo: Ústí nad Labem, Bratislava, Mladá Boleslav
Investor: KS Kolbenschmidt, Adler Pelzer, KWD Bohemia s.r.o.
Použitá technologie: Svařování nerezového potrubí metodou TIG, lepené PVC-U, svařované PE potrubí pomocí elektrotvarovek