HOMOLKA

Název zakázky: Subdodávka montáže lékařského přístroje pro magnetickou navigaci katetrů
Místo:                Praha
Investor:           Nemocnice Na Homolce
Použitá technologie: Zařízení Catheter Guidance Control & Imaging (CGCI) od firmy Magnetecs (USA) pro přesnou navigaci chirurgických nástrojů (katetrů)

                    
Termín realizace: 06/2014